విజ్ఞప్తి :

ఇక్కడ మేము లింక్స్ రూపంలో అందిస్తున్న నెట్ లో ఉచితంగా లభించే పుస్తకాలు కేవలం స్వదేశానికి దూరంగా ఉండి ఈ పుస్తకాలు అందుబాటులో లేనివారి కోసం మాత్రమే. దయచేసి పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నవారు మార్కెట్లో కొని చదవవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము.పుస్తకాలని ప్రింట్ రూపంలో చదవడంలో ఉన్న అనుభూతి కంప్యుటర్లో చదివితే రాదు. పుస్తకాలను కొని చదవడం వలన ఆ పుస్తకాలు నాలుగు కాలాలు పాటు మన తెలుగు వారికి విజ్ఞానం, వినోదం, వికాసం అందించగలుగుతాయి.

Read more

Who's Online

We have 145 guests and 23 members online

 • aaa
 • bhanu300
 • bhanu300
 • bhanu300
 • bhanu300
 • bhaskara rao
 • deepthi
 • guru7059
 • jprakash
 • laxmi_anitha28
 • madhusudha reddy
 • manjula
 • pechetti
 • psnaidu
 • RajeshChowdary
 • rajithareddy
 • shailajarudhramyna
 • shannu
 • sithas
 • srkalluri
 • trs42
 • tulasirami reddy
 • vijaygl

Statistics

Users
6669
Articles
1673
Articles View Hits
434768
Scroll to top